Sett i gang

0$

Stiller din diagnose...

Skiller bedriften mellom daglig ledelse og styre? (1/10)

Bedrift:

Er daglig leder og styreleder samme person? Gjennomføres reelle styremøter?
You need to select an item to continue

Har bedriften en klar strategi? (2/10)

Har bedriften en strategiplan? Snakkes det om visjon, misjon og verdier?
You need to select an item to continue

Er bedriften opptatt av digitalisering? (3/10)

Er selskapet bevisst på digitalisering av prosesser, rutiner, og oppdatering av software?
You need to select an item to continue

Betales lønninger og regninger til forfall? (4/10)

Er bedriften stort sett ajour med sine forpliktelser, inkl. moms og offentlige avgifter?
You need to select an item to continue

Hvordan er bedriften finansiert? (5/10)

Sterk vekst krever god likviditet. Er bedriftens riktig finansiert?
You need to select an item to continue

Er bedriften god på sosiale medier? (6/10)

Blir sosiale medier oppdatert?, har bedriften en egen ansvarlig for SOME?
You need to select an item to continue

Hvordan er bedriftens rutiner på kjøp og salg? (7/10)

Planlegges innkjøp i god tid? Brukes CRM på salg? Oppfølging?
You need to select an item to continue

Hvordan er etterspørsel etter bedriftens varer og tjenester? (8/10)

Faste kunder? Tilfang på nye kunder? Er bedriften god på å holde på gamle kunder?
You need to select an item to continue

Hvordan er bedriftens konkurransesituasjon? (9/10)

Er det mange konkurrenter? Vet bedriften nok om konkurrentene? Utføres benchmark?
You need to select an item to continue

Tjener bedriften godt på sine varer og tjenester? (10/10)

Hvordan er mariginer? Hvordan er produktmiks? Tjener bedriften på alle produkter?
You need to select an item to continue

Din diagnose er klar!

Summary

Beskrivelse Informasjon Antall Pris
Rabatt:
Total: